Cassatieblog
471 keer gelezen

In onteigeningsgeding tegen overleden eigenaar moet derde voor aanvang procedure worden benoemd

door REDACTIE CASSATIEBLOG 24-07-2014 bron: Cassatieblog HR 27 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1537 (X/Gemeente Hoogeveen) Als in een onteigeningsprocedure de in het Koninklijk Besluit vermelde eigenaar is overleden, dient ingevolge art. 20 Onteigeningswet (Ow) voorafgaand aan het uitbrengen van een dagvaarding een derde te zijn benoemd tegen wie de procedure kan worden gevoerd. Hangende de procedure kan geen derde meer worden benoemd. Niet naleving van dit procedurele voorschrift leidt tot niet-ontvankelij » Ga naar blogsite