Cassatieblog
279 keer gelezen

Bevoegdheden buitenlandse faillissementscurator met betrekking tot Nederlandse vermogensbestanddelen

door KASPER JANSEN 16-09-2013 bron: Cassatieblog HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5668 (Promneftstroy c.s./Verweerders) De curator in een in het buitenland uitgesproken faillissement kan in beginsel ook met betrekking tot in Nederland aanwezig vermogen dat tot de failliete boedel behoort, beheers- en beschikkingshandelingen verrichten, mits de curator daartoe naar het recht van het andere land bevoegd is. De tot aan het moment van levering gelegde beslagen moeten worden gerespecteerd. Ac » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie