Cassatieblog
443 keer gelezen

Skûtsje-schipper als vervoerder aansprakelijk, ongeacht of reiziger partij is bij vervoerovereenkomst

door REDACTIE CASSATIEBLOG 18-07-2014 bron: Cassatieblog HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1628 Voor de toepasselijkheid van art. 8:974 BW is niet vereist dat de reiziger die schadevergoeding vordert zelf met de vervoerder heeft gecontracteerd. De verjaring van de vordering die is gegrond op art. 8:974 BW is geregeld in art. 8:1751 BW; art. 8:1780 BW is daarop niet van toepassing. Een rechtsvordering jegens een vervoerder ter zake van aan een reiziger overkomen letsel kent in art. 8:1751 BW een verjarin » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie