Cassatieblog
431 keer gelezen

Inning van verzekeringspremie voor niet-bestaand risico maakt dekkingsweigering niet onaanvaardbaar

door REDACTIE CASSATIEBLOG 03-07-2014 bron: Cassatieblog HR 26 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1558 (Eiseressen/Aegon) Een verzekeraar die premie heeft geïnd voor een risico dat achteraf bezien niet heeft bestaan, kan ingevolge art. 7:938 BW gehouden zijn tot premierestitutie. De enkele inning van premie noopt evenwel niet tot de conclusie dat de verzekeraar op grond van art. 6:248 lid 2 BW dekking moet verlenen voor schade als gevolg van niet-verzekerde activiteiten. De eigenaar van een aardappelgroothande » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie