Life Sciences en Recht
423 keer gelezen

Richtlijn 2004/18/EG van toepassing op in-housegunning

door REDACTIE LIFE SCIENCES EN RECHT 24-06-2014 bron: Life Sciences en Recht HvJ EU 19 juni 2014, LS&R 928, zaak C-574/12 (Centro Hospitalar en Such) - dossierZie Conclusie A-G LS&R 833. Prejudiciële verwijzing. Overheidsopdrachten voor diensten. Richtlijn 2004/18/EG. Gunning van opdracht zonder inleiding van aanbestedingsprocedure (,inhousegunning'). Van aanbestedende dienst rechtens onderscheiden opdrachtnemer. Centrum dat ondersteunende diensten en bijstand verleent aan ziekenhuizen. Vereniging van algemeen nut » Ga naar blogsite