Cassatieblog
30 keer gelezen

Recht op contra-expertise in geval van uithuisplaatsing

door REDACTIE CASSATIEBLOG 15-04-2019 bron: Cassatieblog HR 12 april 2019 ECLI:NL:HR:2019:575 Naar aanleiding van het verzoek van de moeder om een nader onderzoek door een deskundige te gelasten, had het hof moeten onderzoeken of dit op art. 810a lid 2 Rv gebaseerde verzoek voldoende concreet en ter zake dienend was, en zo ja, of het belang van de kinderen zich tegen […] » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie