Cassatieblog
19 keer gelezen

Gezichtspunten voor aanmerken CAO-voorziening als gelijkwaardige voorziening

door REDACTIE CASSATIEBLOG 11-04-2019 bron: Cassatieblog HR 29 maart 2019 ECLI:NL:HR:2019:449 (1) De Hoge Raad geeft ten overvloede een aantal gezichtspunten waaraan voor de kwalificatie als ‘gelijkwaardige voorziening’ betekenis kan toekomen; (2) Blijkens art. 7:673b BW is de werkgever geen transitievergoeding (art. 7:673 BW) verschuldigd, indien in de tussen partijen geldende cao een ‘gelijkwaardige voorziening’ is opgenomen. De omstandigheid dat een […] » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie