Cassatieblog
16 keer gelezen

Ten onrechte afwijzing van verzoek om mondelinge behandeling ten overstaan van meervoudige kamer

door REDACTIE CASSATIEBLOG 14-03-2019 bron: Cassatieblog HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:271 Nu het doel van de door het hof bepaalde comparitie niet beperkt was tot het geven van inlichtingen en het beproeven van een schikking, maar dat de comparitie mede diende om partijen de gelegenheid te geven hun stellingen nader toe te lichten, en voor dat doel ook is benut, kan […] » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie