Cassatieblog
52 keer gelezen

Cassatietermijn 8 dagen bij beschikking kantonrechter op verzet ex artikel 4:218 lid 3 BW

door REDACTIE CASSATIEBLOG 10-01-2019 bron: Cassatieblog HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2393 Er staat geen hoger beroep open tegen een beschikking van de kantonrechter op een verzet tegen een uitdelingslijst van een nalatenschap (ex artikel 4:218 lid 3 BW). Op grond van artikel 4:218 lid 5 BW juncto artikel 187 lid 1 Fw moet er binnen 8 dagen cassatieberoep tegen een dergelijke beschikking worden ingesteld. Het feit dat in artikel 4:218 lid 5 BW is opgenomen dat de in de Faillissementswet opgenom » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie