Cassatieblog
15 keer gelezen

Reikwijdte coulancebepaling art. 485a lid 2 Rv

door REDACTIE CASSATIEBLOG 10-01-2019 bron: Cassatieblog HR 21-12-2018, ECLI:NL:HR:2018:2422 Een schuldeiser als bedoeld in art. 482, tweede lid Rv, kan zijn vordering ook nog na de in dat artikel bedoelde termijn aanmelden mits hij daarbij een redelijk belang heeft en hij de daardoor veroorzaakte kosten en schade voor zijn rekening neemt en deze tot een door de rechter-commissaris voorlopig te begroten bedrag onverwijld stort bij de bewaarder van de executieopbrengst. Dat geldt tot het moment van slui » Ga naar blogsite