Modernisering ondernemingsrecht
346 keer gelezen

Voorlopig geen wetsvoorstel personenvennootschappen

door ELLEN TIMMER 13-08-2013 bron: Modernisering ondernemingsrecht Voorlopig gebeurt er op wetgevend gebied niets met de personenvennootschap, zo blijkt uit mededelingen van de minister van Veiligheid op 3 juli jl. tijdens een algemeen overleg van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 3 juli 2013: Minister Opstelten: (…) Hoe gaat de minister de modernisering van het personenvennootschapsrecht aanpakken? Zoals bekend, is sinds 1 oktober 2012 de nieuwe flex-bv-wet van kracht. Daar ben ik ook trots op. » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie