Bijzonder strafrecht weblog
110 keer gelezen

Rechter moet motiveren waarom hij geen prejudiciële vraag stelt aan EU-Hof

door REDACTIE BIJZONDER STRAFRECHT WEBLOG 02-05-2014 bron: Bijzonder strafrecht weblog Een nationale rechter die in laatste instantie rechtspreekt, moet uitdrukkelijk motiveren waarom hij afziet van het stellen van prejudiciële vragen aan het EU-Hof. Het ontbreken van een dergelijke motivatie is in strijd met het recht op een eerlijk proces. Dit blijkt uit een recent arrest van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Het gaat om het arrest van het EHRM van 8 april 2014 in de zaak Dhahbi tegen Italië (no. 17120/09). Meneer Dhah » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie