Cassatieblog
656 keer gelezen

Verzuim datum te bepalen voor deponering deskundigenrapport leidt niet tot nietigheid onteigeningsvonnis

door RUBEN WIEGERINK 17-04-2014 bron: Cassatieblog HR 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:897 (X c.s./gemeente Terneuzen) Als in een onteigeningsprocedure een vervroegde descente heeft plaatsgevonden, moet de rechtbank in haar onteigeningsvonnis de datum vaststellen waarop het deskundigenrapport zal worden gedeponeerd (art. 54j lid 2 Onteigeningswet (Ow)). Niet-inachtneming van dit voorschrift leidt echter niet tot nietigheid van het vonnis. Deze zaak betreft de onteigening van een perceelsgedeelte in » Ga naar blogsite