De Clercq
118 keer gelezen

Rechter honoreert beroep op exoneratiebeding door franchisegever niet…Maar stiekem ook weer wel…

door JAN-WILLEM KOLENBRANDER 16-04-2014 bron: De Clercq Zoals bekend, kan een partij contractueel zijn aansprakelijkheid beperken door middel van een zogenaamd exoneratiebeding. Bij franchise gerelateerde kwesties zal een franchisegever doorgaans exoneratiebedingen in de franchiseovereenkomst opnemen, bijvoorbeeld  ten aanzien van de exploitatieprognoses die zij verstrekt aan (kandidaat-)franchisenemers. Zou er achteraf sprake blijken te zijn van een ondeugdelijke prognose, dan dient deze exoneratie » Ga naar blogsite