Ellen Timmer - juridische artikelen
900 keer gelezen

Voorstellen tot wijziging Wtt in consultatie Wijzigingswet financiële markten 2015

door ELLEN TIMMER (JURIDISCHE ART.) 16-08-2013 bron: Ellen Timmer - juridische artikelen Gisteren is de consultatie inzake de Wijzigingswet financiële markten 2015 gestart. In het voorstel is ook een wijziging van de Wet toezicht trustkantoren opgenomen. Er worden in artikel IX twee wijzigingen voorgesteld: A In artikel 1, onderdeel d, onder 2°, … Lees verder » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie