Disclaimer

LegalTalk is een website van Boom Juridische uitgevers Den Haag (BJu).

 

De inhoud op deze site is opgebouwd door het verzamelen van diverse blogs van niet aan BJu gelieerde partijen. Eventueel in de blogs opgenomen meningen en/of stellingen vertegenwoordigen niet de mening van BJu. Deze zijn enkel en uitsluitend voor rekening van de betreffende auteur en/of bron-website. BJu heeft geen enkele bijdrage, noch invloed op de inhoud van de blogs en kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Als u van mening bent dat een bepaalde blog en/of tekst kwetsend is, of indien u op andere gronden van mening bent dat een tekst niet onder de vrijheid van meningsuiting valt, verzoeken wij u contact op te nemen met: info@legaltalk.nl