Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Bijzonder strafrecht weblog

‘Een onduidelijk proces-verbaal is een (on)herstelbaar vormverzuim’

door REDACTIE BIJZONDER STRAFRECHT WEBLOG 31-07-2014 Opsporingsambtenaren zijn op basis van artikel 152, lid 1, Sv verplicht ten spoedigste proces-verbaal op te maken van de door hen opgespoorde feiten of van de bevindingen met betrekking tot een strafbaar feit. Deze processen-verbaal zijn van groot belang voor het strafrechtelijk onderzoek. Deze processen-verbaal vormen namelijk de ‘reconstructie’ van hetgeen is gebeurd, moeten bijdragen aan de waarheidsvinding en vormen voor de verdediging het co »»
Bijzonder strafrecht weblog

‘Bent u al AIFMD-proof?’

door REDACTIE BIJZONDER STRAFRECHT WEBLOG 30-07-2014 Beheerders van (alternatieve) beleggingsinstellingen die een Wet op het financieel toezicht (Wft)-vergunning hebben, krijgen op 22 juli 2014 van rechtswege een AIFMD-vergunning. De beheerders moeten dan voldoen aan de vereisten uit de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Deze regelgeving is geïmplementeerd in de Wft. Voor de niet-vergunninghoudende beheerder zijn alle vereisten die voortvloeien uit de AIFMD nieuwe en de vergun »»
Bijzonder strafrecht weblog

‘Witwassen the sequel: verstoppen is niet verhullen – en andere preciseringen’

door REDACTIE BIJZONDER STRAFRECHT WEBLOG 30-07-2014 De afgelopen tijd heeft de Hoge Raad wederom een aantal arresten gewezen over de vraag: wat is witwassen. Eerder oordeelde de Hoge Raad al dat het enkele weglopen met de ‘buit’ van een eigen misdrijf of het verstoppen daarvan nog geen witwassen oplevert. De rechter moet in dat geval motiveren wat de verdachte heeft gedaan om de herkomst te ‘verhullen’. In de huidige serie arresten preciseert de Hoge Raad dat de verhullingseis: niet hoeft te worde »»
Bijzonder strafrecht weblog

Arnhemse ondernemer veroordeeld voor verduistering, vrijspraak voor oplichting

door REDACTIE BIJZONDER STRAFRECHT WEBLOG 30-07-2014 De rechtbank Gelderland heeft vandaag een 53-jarige ondernemer uit Arnhem veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar voor verduistering (meerdere malen). De rechtbank heeft hem vrijgesproken van oplichting. Goederen niet geleverd De Arnhemmer heeft gedurende drie jaar in zijn hoedanigheid van onder- nemer in ‘witgoed’ geldbedragen verduisterd van bijna 50 van zijn kl »»
Bijzonder strafrecht weblog

Gebruik stille sms leidt niet tot vormverzuim & Spoedtap niet onrechtmatig

door REDACTIE BIJZONDER STRAFRECHT WEBLOG 30-07-2014 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 juli 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:5910 Verdachte heeft zich gedurende lange periodes schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van drie vrouwen. In de appelschriftuur en ter terechtzitting van het hof zijn van de zijde van het openbaar ministerie twee kwesties betreffende het vooronderzoek aan de orde gesteld. De in de ogen van het openbaar ministerie door de rechtbank onjuist genomen beslissingen hieromtrent zijn »»