Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Dirkzwager Partner in kennis

Bepaling bewijslastverdeling hoort niet thuis in bestemmingsplan!

door KRISTY TILLEMAN 02-05-2014 Een bepaling die betrekking heeft op de bewijslastverdeling in het kader van de handhaving van het bestemmingsplan hoort niet thuis in een bestemmingsplan. Zie daarvoor de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 april 2014. Casus De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat voorziet in een uniforme planologische regeling voor alle verblijfsrecreatieterreinen in de gemeente. In een planregel van dat b »»
Dirkzwager Partner in kennis

Wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen

door KRISTY TILLEMAN 01-05-2014 De Tweede Kamer heeft op 24 april 2014 het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen. Wat is de PAS? De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een Nederlands pakket maatregelen met als doel om de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 weer vlot te trekken. Natura 2000 is het Europese beleid om de biodiversiteit in natuurgebieden te beschermen. In Nederland zijn er 166 natuurgebieden a »»
Dirkzwager Partner in kennis

Bedenktijd ook voor verhuurde woning

door ANOUK BISSELING 30-04-2014 Op grond van artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) heeft de particuliere koper van een tot bewoning bestemde onroerende zaak 3 dagen bedenktijd na ontvangst van een door koper en verkoper ondertekend exemplaar van de koopovereenkomst. In de casus die voorlag bij Hof Arnhem-Leeuwarden van 26 november 2013 was verkoper van mening dat de koper van een recreatiewoning die de woning uitsluitend gaat gebruiken voor de verhuur, geen beroep kan doe »»
Dirkzwager Partner in kennis

Constructie omzeilen 13e penning geoorloofd

door ANOUK BISSELING 26-03-2014 Mijn collega, Walter Jansen, heeft op 8 augustus een artikel geschreven over de constructie van uitgifte in erfpacht en overdracht van slechts de economische eigendom ter voorkoming van verschuldigdheid van de 13e penning. Volgens de rechtbank Utrecht leverde deze constructie geen misbruik van recht op. De rechthebbende van de 13e penning was het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en is in hoger beroep gegaan. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft »»
Dirkzwager Partner in kennis

A2 Den Bosch: einde natuur inclusief ontwerp?

door MAARTEN BANEKE 11-03-2014 Op 27 februari 2014 verscheen de conclusie van advocaat-generaal Sharpston over de prejudiciële vragen die de Raad van State heeft gesteld aan het Europese Hof van Justitie over Natura 2000 gebieden. Het advies van de advocaat-generaal komt niet onverwacht, maar belooft weinig goeds voor de Nederlandse praktijk van het natuurinclusief ontwerp. De voorgeschiedenis is bekend. Met zijn uitspraak van 7 november 2012 vroeg de Afdeling bestuursrechtspr »»