Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Bijzonder strafrecht weblog

Forfaitaire vergoeding ex art 89 Sv behelst alléén de immateriële schade

door REDACTIE BIJZONDER STRAFRECHT WEBLOG 01-08-2014 Rechtbank Limburg 8 juli 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:6799 Het verzoekschrift strekt tot het toekennen van een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 8.555 voor de immateriële schade die de verzoeker stelt te hebben geleden ten gevolge van ondergane verzekering en voorlopige hechtenis; € 6.054,90 voor de inkomsten die de verzoeker stelt te hebben gederfd ten gevolge van ondergane verzekering en voorlopige hechtenis; € 424,25, dan wel € »»
Weblog over Mededinging

Belgische kristalproducent moet staatssteun terug betalen

door REDACTIE WEBLOG OVER MEDEDINGING 01-08-2014

Val Saint-Lambert had door de staatsteun een voordeel ten opzichte van de concurrenten oordeelde de Europese Commissie. Brussel oordeelde dat het – nog onbekende – bedrag moet worden terug betaald.

»»
Weblog over Mededinging

ACM doet inval energieveilingen

door REDACTIE WEBLOG OVER MEDEDINGING 01-08-2014

De ACM heeft onlangs invallen gedaan bij een onbekend aantal aanbieders van energieveilingen. De mededingingsinstantie bekijkt of energieveilingen bieden wat ze beloven en ook of de concurrentie tussen energieleveranciers niet wordt beperkt.

Energieveilingen matchen consumenten – die willen overstappen van gas- en elektriciteitsleverancier – met energiemaatschappijen.

»»
Bijzonder strafrecht weblog

Geen schadevergoeding ex art. 591a Sv indien aanvankelijk gekozen is voor rechtsbijstand door een toegevoegd raadsman

door REDACTIE BIJZONDER STRAFRECHT WEBLOG 01-08-2014 Rechtbank Gelderland 9 juli 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:4486 Het verzoekschrift strekt tot vergoeding van de door verzoekster gemaakte kosten te weten €5.566 aan kosten rechtsbijstand en €550 aan kosten rechtsbijstand ten behoeve van het indienen van een verzoekschrift ex artikel 89 Sv alsmede een verzoekschrift ex artikel 591a Sv. De raadkamer is van oordeel dat, gelet op de gebruikelijke vergoeding inzake verzoekschriften ex artikel 89 en 591a Sv, »»
Bijzonder strafrecht weblog

Jurisprudentielunches Bijzonder Strafrecht

door REDACTIE BIJZONDER STRAFRECHT WEBLOG 31-07-2014 BijzonderStrafrecht.nl Academie organiseert vanaf het najaar van 2014 vier maal per jaar in vier verschillende steden jurisprudentielunches. Tijdens deze bijeenkomsten komen de meest relevante uitspraken van dat kwartaal op het gebied van het strafrecht aan bod. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In twee uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente recht- spraak van »»