Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Life Sciences en Recht

HvJ EU: Etiketteringsverboden tabak moeten worden opgevat als verbod om smaakstof als reclame te gebruiken

door REDACTIE LIFE SCIENCES EN RECHT 03-04-2019 30 jan 2019, LS&R 1699; ECLI:EU:C:2019:76 (Planta Tabak) HvJ EU 30 januari 2019, IEF 18370; IEFbe 2860; LS&R 1699; RB 3293; ECLI:EU:C:2019:76 Merkenrecht. Tabak. Reclame. Het verbod op het gebruik van elementen of kenmerken – inclusief merken – die verwijzen naar een smaak, naar geur- of smaakstoffen of naar andere additieven, dan wel naar het ontbreken daarvan in artikel 13, lid 1, onder c), van de richtlijn. Verduidelijkt moest nog word »»
Life Sciences en Recht

College ter beoordeling van geneesmiddelen mocht informatie inwinnen in het buitenland

door REDACTIE LIFE SCIENCES EN RECHT 03-04-2019 Categories: Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC)Raad van State 25 apr 2018, LS&R 1698; ECLI:NL:RVS:2018:1353 (IPS tegen College ter beoordeling van geneesmiddelen) ABRvS 25 april 2018, IEF 18368; LS&R 1698; ECLI:NL:RVS:2018:1353 (IPS tegen College ter beoordeling van geneesmiddelen) Bij afzonderlijke besluiten van 3 juli 2012 heeft het College ter beoordeling van geneesmiddelen (hierna: het College) de door IPS aangevraagde parallelha »»
Life Sciences en Recht

Is handelsvergunning geneesmiddel een 'in de Europese Unie' afgegeven vergunning?

door REDACTIE LIFE SCIENCES EN RECHT 21-03-2019 Categories: Geneesmiddel 8 mrt 2019, LS&R 1696; (Orion tegen CBG) Rechtbank Midden-Nederland 8 maart 2019, LS&R 1696 (Orion tegen CBG). Het draait in deze zaak om de vraag of een handelsvergunning voor een geneesmiddel, die in Tsjechië is verleend kort voordat dit land toetrad tot de Europese Unie, kan worden beschouwd als een “in de Europese Unie” afgegeven vergunning in de zin van artikel 6 2e subparagraaf van richtlijn 2001/83. In het »»
Life Sciences en Recht

HvJ EU: Geen ABC voor een product dat een nieuwe formulering van een oud werkzaam bestanddeel is

door REDACTIE LIFE SCIENCES EN RECHT 21-03-2019 Categories: Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC)Hof van Justitie EU 21 mrt 2019, LS&R 1695; ECLI:EU:C:2019:238 (Abraxis Bioscience) HvJ EU 21 maart 2019, IEF 18317; IEFbe 2846; LS&R 1695; ECLI:EU:C:2019:238; C-443/17 (Abraxis Bioscience) ABC. eerste vergunning voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel. Vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat bestaat in een door het basisoctrooi beschermde »»
Life Sciences en Recht

HvJ: VHB kan afgegeven worden zonder octrooirechtelijk beschermde informatie

door REDACTIE LIFE SCIENCES EN RECHT 20-02-2019 14 feb 2019, LS&R 1693; ECLI:EU:C:2019:125 (Staat der Nederlanden tegen Warner-Lambert Company LLC) Hof van Justitie 14 februari 2019, IEF 18235, LS&R 1693, ECLI:EU:C:2019:125 (Staat der Nederlanden tegen Warner-Lambert Company LLC). Octrooirecht. Prejudiciële vragen. Warner-Lambert Company LLC (hierna: WLC) is een bedrijf dat medicijnen ontwikkelt en op de markt brengt. Voordat een medicijn op de markt gebracht mag worden is verkrijging »»