Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

De Clercq

Nieuwe Europese richtlijn ter bescherming van bedrijfsgeheimen

door TEUN POUW 02-11-2016 De Raad van de Europese Unie heeft een nieuwe Richtlijn ter bescherming van bedrijfsgeheimen aangenomen (Richtlijn (EU) 2016/943). De lidstaten hebben tot uiterlijk 9 juni 2018 de tijd om de bepalingen uit de Richtlijn om te zetten in nationaal recht. De inwerkingtreding van de Richtlijn en de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving moet meer bescherming bieden voor de geheimhouding van bijvoorbeeld de technologische kennis van een bed »»
De Clercq

Boetes van ACM voor webwinkels: schending informatieverplichtingen die gelden voor de annulering van een aankoop via een webwinkel

door TEUN POUW 01-11-2016 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vorige week in een nieuwsbericht laten weten dat zij aan vijf webwinkels boetes heeft opgelegd. De desbetreffende webwinkels zijn Bever, Coolcat, Kiesdejuistesportbh, Hipvoordeheb en Shoebaloo. Geheel onverwacht komen de boetes niet. Eind 2014 heeft ACM al aangekondigd webwinkels te gaan beboeten, die zich niet houden aan de regels met betrekking tot het informeren van consumenten over de annulering v »»
De Clercq

De zaak Geen Stijl tegen Playboy en Britt Dekker: Hyperlinken naar illegale bron is toch auteursrechtinbreuk!

door TEUN POUW 23-09-2016 In het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 september 2016 (ECLI:EU:C:2016:644) is een nieuw oordeel gegeven over het gebruik van hyperlinks. Op basis van de heersende rechtspraak gold tot op heden dat het gebruik van hyperlinks geen auteursrechtinbreuk oplevert. Het auteursrechtelijk beschermde werk is immers al openbaar gemaakt en het door middel van een hyperlink verwijzen naar de bron leverde om deze reden – tot dusverr »»
De Clercq

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vereist een concrete toelichting op de bedrijfsbelangen van werkgever

door MARLOES NOORDAM 02-08-2016 Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt niet snel aangenomen dat een werkgever een zwaarwegend belang heeft bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Er moet sprake zijn van een werknemer die specifieke werkzaamheden verricht of in een specifieke functie werkzaam is. Per geval vergt dit een specifieke afweging en motivering. Dat het dus een zware toets betreft, kwam ook naar voren in een uitspraak va »»
De Clercq

MEXICANO: naam beschermd, vorm (vooralsnog) niet

door TEUN POUW 29-07-2016 De Vries Snacks Dordrecht B.V. is merkhouder van de welbekende “Mexicano”. Dit pittige snackproduct was onderwerp van een kort geding. De Vries is merkhouder van onder andere het merk “MEXICANO” en was in Frankrijk gestuit op het merk “MEXICANO ESCALERO”. Bij vonnis in kort geding (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:3653) heeft de rechter bepaald dat dit een merkinbreuk betrof. Gedaagde probeerde nog aan te vo »»