Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Noopt uitleg van de overeenkomst tot verplichting tot betaling van periodieke aansluitkosten?

door REDACTIE CASSATIEBLOG 10-02-2020 HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:144 In dit arrest heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag of de overeenkomst die partijen hebben gesloten een grondslag biedt voor de verplichting om zogenoemde periodieke aansluitkosten te betalen en, indien dat niet zo is, of deze verplichting berust op ongerechtvaardigde verrijking of onrechtmatige daad. Feiten en achtergrond […] »»
Cassatieblog

Prejudiciële vragen over uitputting en ‘gegronde redenen’ voor verzet tegen verdere verhandeling merkproducten

door REDACTIE CASSATIEBLOG 06-02-2020 HR 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26 (EPAL/PJZ) In deze zaak staat de vraag centraal of EPAL als houdster van het collectieve gemeenschapsmerk EPAL voor opnieuw te gebruiken pallets, zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van tweedehands (van het EPAL-merk voorziene) pallets die zijn gerepareerd door PHZ of door anderen dan EPAL-licentienemers. In dat verband is […] »»
Cassatieblog

Voorwaardelijk wrakingsverzoek is mogelijk, als de voorwaarde niet de wrakingsgrond is

door REDACTIE CASSATIEBLOG 06-02-2020 HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:155 Een rechterlijke beslissing kan als zodanig geen grond vormen voor wraking. Dat geldt zowel voor beslissingen in de hoofdzaak als voor daarmee verband houdende beslissingen van andere aard. Een wrakingsverzoek kan daarom niet met succes worden gedaan op de grond dat een door die rechter nog te nemen beslissing een […] »»
Cassatieblog

Wat wist de wederpartij wanneer? Inzage in e-mails uit overnameperiode

door REDACTIE CASSATIEBLOG 06-02-2020 HR 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:119 Onbegrijpelijk oordeel van het hof dat inzagevordering voor e-mails rond een bedrijfsovername in hoger beroep niet meer aan de orde was. Als na verwijzing de inzagevordering wordt toegewezen, mag de eisende partij alsnog haar stellingen aanvullen als de inzage daartoe aanleiding geeft. Achtergrond Equinix is de Nederlandse dochtervennootschap van het […] »»
Cassatieblog

Nietigheid (tussen)arrest na defungeren raadsheer

door REDACTIE CASSATIEBLOG 04-02-2020 HR 13 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1940 Dit arrest vormt een vervolg op HR 20 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1408 (besproken in CB 2019-122), waarin de vraag centraal stond of het tussenarrest van het hof is gewezen voor of na het defungeren van een van de raadsheren. Inmiddels is gebleken dat het tussenarrest ná het defungeren is gewezen. Na […] »»