Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Dirkzwager Partner in kennis

Herziene arbitragewet in werking op 1 januari 2015

door ANNELIJN KROES 22-07-2014 Op 1 januari 2015 treedt de herziene arbitragewet in werking. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Het wordt onder andere mogelijk om processtukken digitaal in te dienen. De arbitrageprocedure wordt daarnaast vereenvoudigd en de administratieve lasten zullen worden verlicht. De herziene arbitragewet beoogt ook de versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland als land van internat »»
Dirkzwager Partner in kennis

Boetes door AFM vanwege onvoldoende voorlichting bij beleggingsadvies houden stand

door ANNELIJN KROES 17-07-2014 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hoger beroep in een uitspraak van 17 juli 2014 bevestigd dat SNS Bank meer (specifieke) informatie had moeten geven over risico’s die zijn verbonden aan buitenlandse beleggingen. AFM had aan SNS Bank boetes opgelegd vanwege overtredingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), omdat SNS Bank haar klanten onvoldoende voorlichtte over het beleggen in vijf buitenlandse specifieke fondsen. SNS »»
Dirkzwager Partner in kennis

Stroomlijningswet ACM gepubliceerd

door SJAAK VAN DER HEUL 17-07-2014 Met ingang van 1 april 2013  zijn de OPTA, de Consumentenautoriteit en de NMa gefuseerd in de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hoewel de drie gefuseerde toezichthouders allen afzonderlijke bevoegdheden en procedures hadden, is de fusie gerealiseerd zonder dat deze verschillen zijn gestroomlijnd ten behoeve van de totstandkoming van de ACM. De op 3 juli 2014 gepubliceerde  Stroomlijningswet beoogt de ratjetoe aan bevoegdheden die daardoor i »»
Dirkzwager Partner in kennis

De letselschade-uitkering bij echtscheiding (boedelverdeling)

door RENÉ WILDENBURG 14-07-2014 Wanneer men in gemeenschap van goederen is gehuwd en het tot een echtscheiding komt, dient het gezamenlijke (huwelijks)vermogen verdeeld te worden tussen de (voorheen) echtelieden. Tot dat vermogen behoort in beginsel ook een eventuele letselschade-uitkering die aan een van de (voormalige) echtelieden ten tijde van het huwelijk is uitgekeerd.   Niet verdeeld (of wellicht beter gezegd: gedeeld) hoeft te worden het vermogensbestanddeel dat verknoch »»
Dirkzwager Partner in kennis

Opnieuw sneuvelt non-concurrentiebeding door mededingingsrecht

door SJAAK VAN DER HEUL 01-07-2014 In een recent gepubliceerde uitspraak van 23 april 2014 heeft de civiele kamer van de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat een non-concurrentiebeding uit een overnameovereenkomst het doel heeft de concurrentie te beperken. Daarmee is het non-concurrentiebeding in strijd met het kartelverbod. Omdat strijdigheid met het kartelverbod tot ongeldigheid van het non-concurrentiebeding leidt, is de koper die er een beroep op deed van een koude kermis terug »»