Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Belastingplichtige kan niet via civiel kort geding inzage afdwingen in stukken over tipgever ten behoeve van diens verweer in fiscale procedure

door NICOLINE BERGMAN 31-10-2013 HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1042 (X c.s./Staat) (1) Een vordering in kort geding van belastingplichtigen tot overlegging van ongeschoonde stukken door de Belastingdienst, in het bijzonder wat betreft de identiteit van een tipgever en wat betreft de met deze tipgever gesloten overeenkomst, heeft enerzijds een strekking die verder gaat dan wordt gerechtvaardigd door het belang naar behoren verweer te kunnen voeren in de fiscale procedure, t »»
Cassatieblog

Hondenbelasting niet in strijd met discriminatieverbod

door RUBEN WIEGERINK 21-10-2013 HR (Belastingkamer) 18 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:917 (College B&W gemeente Sittard-Geleen/belanghebbende) Het heffen van een gemeentelijke hondenbelasting is niet in strijd met het discriminatieverbod. Het onderscheid tussen hondenbezitters en andere personen is volgens de Hoge Raad gerechtvaardigd. Er hoeft geen relatie te zijn tussen de opbrengst van de hondenbelasting en de kosten van het opruimen van hondenpoep. Hondenbelasting is een »»
Cassatieblog

Gebruik van gegevens vergelijkbaar project bij residuele waarderingsmethode onteigening

door RUBEN WIEGERINK 07-10-2013 HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:843; ECLI:NL:HR:2013:846 en ECLI:NL:HR:2013:849 (Staat/Onteigenden) Bij toepassing van de residuele methode ter bepaling van de schadeloosstelling voor gewonnen bodembestanddelen in het kader van een onteigening kan worden aangesloten bij exploitatiebegroting van andere, met het werk vergelijkbare projecten indien een exploitatiebegroting voor het werk waarvoor wordt onteigend ontbreekt. Deze zaken betreffen ont »»
Cassatieblog

Bedrijfsschade van zonen onteigende op grond van redelijkheid vergoed

door RUBEN WIEGERINK 02-10-2013 HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1731 (Onteigenden/Gemeente Lansingerland) Een door de Onteigeningswet (Ow) verlangde volledige vergoeding van de schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van de eigendomsontneming, omvat naar redelijkheid tevens vergoeding van de bedrijfsschade van de zonen van de onteigende, die geen economisch eigenaar zijn van het onteigende, maar wel een tuinbouwbedrijf op het onteigende hebben. Het afbouwe »»
Cassatieblog

Opvragen informatie door Belastingdienst voor een juiste belastingheffing in civiel kort geding niet in strijd met nemo tenetur-beginsel

door NICOLINE BERGMAN 22-07-2013 HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 In gevallen waarin van een belastingplichtige op grond van art. 47 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) informatie wordt verlangd met het oog op een juiste belastingheffing en deze belastingplichtige een beroep doet op het nemo-teneturbeginsel, kan de belastingplichtige onder last van een dwangsom worden veroordeeld al het materiaal te verschaffen dat van belang kan zijn voor een juiste belasti »»