Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Verblijfblog

Het recht op gezinsleven II: de EU

door REDACTIE VERBLIJFBLOG 28-11-2013 Een belangrijk deel van de gezinsmigratie wordt gereguleerd door het EU-recht. Onder welke voorwaarden is gezinshereniging mogelijk in dit EU-recht? Door Nadia Ismaili Gezinsmigratie?Gezinsmigratie wordt beheerst door een ingewikkeld pakket aan regels. Naast specifieke Nederlandse regels, zijn er twee verschillende Europese regimes van toepassing: die van het EU-recht en die van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Na een over »»
Verblijfblog

Hoger beroep alleen na vertrek?

door REDACTIE VERBLIJFBLOG 25-11-2013 Tweede Kamerlid Azmani vindt dat het beroep en hoger beroep in asielzaken te lang duurt. Hij stelt  voor om het instellen van hoger beroep in tweede of volgende asielprocedures alleen mogelijk te maken wanneer de asielzoeker in het land van herkomst de procedure afwacht. Hoe zit dit juridisch gezien? Door Marcelle Reneman Redenen voor een opvolgende aanvraagIn de eerste helft van 2013 deden 1490 asielzoekers een opvolgend asielverzoek. Dat is een »»
Verblijfblog

Het recht op gezinsleven I: het EVRM

door REDACTIE VERBLIJFBLOG 12-11-2013 Gezinsmigratie wordt gereguleerd door nationale en internationale regels. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens speelt hierin een belangrijke rol. Onder welke voorwaarden is gezinshereniging mogelijk en kunnen gezinsleden van elkaar worden gescheiden? Door Nadia Ismaili Wat is gezinshereniging?Gezinsmigratie is een belangrijke bron van immigratie in Europa en wordt beheerst door een ingewikkeld pakket aan regels. Naast sp »»
Verblijfblog

Gratis rechtshulp vreemdelingen onder druk

door REDACTIE VERBLIJFBLOG 08-11-2013 Op 1 oktober 2013 is er een wijziging doorgevoerd in de vergoedingen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze maatregelen treffen de gehele sociale advocatuur: naast vreemdelingenadvocaten komen ook strafrechtadvocaten op 11 november in opstand. Wat is er aan de hand? Door Marcelle Reneman Wie hebben recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?Iedereen die een inkomen heeft dat onder een bepaald bedrag ligt (25.200 euro voor alleenstaanden en 35.60 »»
Verblijfblog

Asiel voor homoseksuelen: belangrijke uitspraak

door REDACTIE VERBLIJFBLOG 07-11-2013 Op 7 november deed het Hof van Justitie een belangrijke uitspraak over asiel voor homoseksuelen. Het Hof sprak zich onder meer uit over de vraag of homo’s hun seksuele gerichtheid tegenover de autoriteiten van hun land geheim moeten houden als ze daarmee gevaar kunnen ontlopen. Wat staat er precies in de uitspraak? Door Hemme Battjes Het Hof deed zijn uitspraak in antwoord op vragen die de Nederlandse asielrechter (de Afdeling bestuursrecht van d »»