Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Life Sciences en Recht

Prejudicieel gestelde vragen over verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen uit Claimsverordening

door REDACTIE LIFE SCIENCES EN RECHT 18-10-2018 Categories: HomeopathieHof van Justitie EU 12 jul 2018, LS&R 1654; (Doppelherz) Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 12 juli 2018, RB 3223; LS&R 1654; C-524/18 (Doppelherz) Gezondheidsclaims. Via Minbuza. Verzoekster (Dr. Willmar Schwabe) produceert en verkoopt in Duitsland onder de benaming Tebonin® kruidengeneesmiddelen met extract van ginkgobladeren. Deze geneesmiddelen mogen worden gebruikt voor de symptomatische behandeling van h »»
Life Sciences en Recht

Prejudicieel gestelde vragen over verplichting vermelding herkomst melk op etiket

door REDACTIE LIFE SCIENCES EN RECHT 17-10-2018 Categories: Food, ReclamerechtHof van Justitie EU 27 jun 2018, LS&R 1652; (Societé Groupe Lactalis) Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ 27 juni 2018, RB 3222; LS&R 1652; C-485/18 (Societé Groupe Lactalis) Etikettering. Via MinBuza. Bij decreet van 19.08.2016 heeft de minister-president de vermelding van de oorsprong van melk en van melk en vlees die als ingrediënt in voorverpakte levensmiddelen worden gebruikt, bij wijze van experiment, »»
Life Sciences en Recht

Prejudicieel gestelde vragen over afgiftevoorwaarde art. 3a) ABC-verordening

door REDACTIE LIFE SCIENCES EN RECHT 17-10-2018 17 okt 2018, LS&R 1653; (Afgiftevoorwaarde ABC-verordening) Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 17 oktober 2017, IEF 18036; IEFBE 2766; LS&R 1653; C-650/17 (Afgiftevoorwaarde ABC-verordening) Octrooirecht. Via Minbuza. Verzoekster is houdster van een Europees octrooi, dat inmiddels door tijdsverloop is vervallen. Het octrooi betreft een procedure voor de verlaging van de bloedglucosespiegel bij zoogdieren door het toedienen van zogen »»
Life Sciences en Recht

Eerste Kamer heeft de Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen

door REDACTIE LIFE SCIENCES EN RECHT 16-10-2018 Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de richtlijn (PbEU 2016, L157) inzake de harmonisatie in de lidstaten van de Europese Unie van de regels betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie. De richtlijn geeft verder aan wat onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan, tegen welke vormen van inbreuk daarop (onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken) kan worden opgetreden en welke maatregelen »»
Life Sciences en Recht

HvJ EU: enkel tabaksproducten die slechts correct kunnen worden geconsumeerd wanneer zij worden gepruimd, zijn pruimtabaksproducten

door REDACTIE LIFE SCIENCES EN RECHT 16-10-2018 Categories: FoodHof van Justitie EU 17 okt 2018, LS&R 1650; ECLI:EU:C:2018:830 (Günter Hartmann Tabakvertrieb) Conclusie AG HvJ EU 17 oktober 2018, LS&R 1650; C-425/17 (Günter Hartmann Tabakvertrieb) Tabak. Artikel 2, punt 8, van richtlijn 2014/40/EU (...), gelezen in samenhang met artikel 2, punt 6, van die richtlijn, moet aldus worden uitgelegd dat enkel tabaksproducten die slechts correct kunnen worden geconsumeerd wanneer zij worden »»