Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

De Clercq

Stoppen met onderhandelen – wat mag wel en wat mag niet?

door JAN-WILLEM KOLENBRANDER 08-12-2016 Stoppen met onderhandelen – wat mag wel en wat mag niet?Voordat partijen een overeenkomst met elkaar sluiten, zullen ze doorgaans eerst overleg met elkaar willen voeren en onderhandelen over de voorwaarden van de overeenkomst. Zo ook in het geval van een franchiseovereenkomst. Hoewel de onderhandelingsruimte, die een individuele (kandidaat-)franchisenemer heeft om te onderhandelen met de franchisegever over het algemeen beperkt is in het geval v »»
De Clercq

De Nederlandse Franchise Code wordt wet – tien belangrijke aandachtspunten

door JAN-WILLEM KOLENBRANDER 02-12-2016 Recent heeft Minister Kamp van Economische Zaken aangegeven dat hij voornemens is de Nederlandse Franchise Code (NFC) een wettelijke basis te geven in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Daardoor zal de NFC veranderen van een niet-afdwingbare branche code naar een rechtens afdwingbare regeling. Klik hier om de tekst van de NFC te raadplegen. Dit artikel bespreekt tien belangrijke aandachtspunten waar franchisegevers en franchisenemers rekening mee »»
De Clercq

Wel of geen wettelijke handelsrente, that's the question

door PER VAN DER KOOI 29-11-2016

mvb2012-01-30-1057In het magazine BFBN Actueel (nummer 106) het verenigingsblad voor de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland is een artikel van mij gepubliceerd.

Het artikel kunt u hier lezen.

»»
De Clercq

Toch franchise wetgeving, aldus minister Kamp

door JAN-WILLEM KOLENBRANDER 29-11-2016 Mede naar aanleiding van het artikel ‘Franchising: waarom het eigenlijk best een goed idee is om van de franchiseovereenkomst een benoemde overeenkomst te maken’ (klik hier) heeft de Tweede Kamer vragen gesteld aan de Minister over franchisewetgeving (klik hier). Onlangs heeft minister Kamp in dat kader aangekondigd een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen teneinde de Nederlandse Franchisecode te voorzien van een wettelijke basis in Boek »»
De Clercq

Verrekening van schade door sturen WhatsApp berichten onder werktijd met loonvordering

door MARLOES NOORDAM 28-11-2016 Tegenwoordig maken veel werknemers gebruik van een zakelijke mobiele telefoon. Helder beleid waarin privégebruik van deze telefoon tot een minimum wordt beperkt is van groot belang. Uit de volgende situatie blijkt echter dat daarnaast privégebruik van zakelijke mobiele telefoons kan resulteren in het ‘ten onrechte’ ontvangen van loon. De werknemer heeft na beëindiging van zijn dienstverband een loonvordering ingesteld wegens niet genoten verlofu »»