Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Ellen Timmer - juridische artikelen

Voorstel Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

door REDACTIE ELLEN TIMMER - JURIDISCHE ARTIKELEN 20-07-2019 Het Ministerie van LNV consulteert tot 19 augustus a.s. een voorstel voor een ‘Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen‘. Het voorstel gaat over grote afnemers die hun kleine(re) leveranciers onrechtmatige handelsvoorwaarden opleggen. Onrechtmatige handelspraktijken grootbedrijf In artikel 2 van het … Lees verder »»
Ellen Timmer - juridische artikelen

Internetconsultatie Wijziging Wwft BES met incompleet consultatievoorstel

door REDACTIE ELLEN TIMMER - JURIDISCHE ARTIKELEN 19-07-2019 Vandaag is de wetgevingsconsultatie Wijziging Wwft BES van start gegaan. Die consultatie gaat van start terwijl belangrijke onderwerpen ontbreken, zo blijkt uit de introductie: Voor een aantal onderwerpen was ten tijde van de consultatie aanvullend onderzoek nodig van de verantwoordelijke … Lees verder »»
Ellen Timmer - juridische artikelen

Implementeren in de Wwft

door REDACTIE ELLEN TIMMER - JURIDISCHE ARTIKELEN 18-07-2019 Het is opletten geblazen met de implementatiewetten die het Ministerie van Financiën indient inzake de Wwft, want de namen lijken erg op elkaar: Het eerste wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn is behandeld onder dossiernummer 34 808. Dit voorstel heeft geleid tot … Lees verder »»
Ellen Timmer - juridische artikelen

Veel ubo’s weten nog nog niets van het register | Wwft, ubo-register

door REDACTIE ELLEN TIMMER - JURIDISCHE ARTIKELEN 17-07-2019 Op 11 juli jl. werden uitkomsten van een onderzoek naar bekendheid bij ondernemingen van het in aantocht zijnde ubo-register bekend gemaakt. Niet verrassend is dat de meerderheid van de toekomstig geregistreerden niet weet dat hij of zij in een register … Lees verder »»
Ellen Timmer - juridische artikelen

Hoe poortwachters elkaar bij de les houden | NBA en de trustkantoren

door REDACTIE ELLEN TIMMER - JURIDISCHE ARTIKELEN 16-07-2019 In december jl. plaatste ik hier een bericht over de discussie die accountantsorganisatie NBA aan wilde gaan met de trustkantorensector. In juni jl. verscheen op de site van de NBA een afrondend memo over dit poortwachtersproject, “Open brief Trustkantoren ‘Poortwachters’ … Lees verder »»