Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Pensioenverevening, afstorting en peildatum commerciële waarde pensioenaanspraak

door REDACTIE CASSATIEBLOG 19-02-2020 14 februari 2020 ECLI:NL:HR:2020:276 De hoogte van de pensioenaanspraak, opgebouwd in eigen beheer van een door één van de ex-echtgenoten beheerste rechtspersoon, dient te worden bepaald naar de waarde daarvan op datum echtscheiding. De commerciële waarde van die aanspraak – het bedrag dat nodig is om de pensioenaanspraak bij een externe pensioenverzekeraar te verzekeren – […] »»
Cassatieblog

Pas sprake van tekortkoming wegens niet-tijdig presteren, indien schuldenaar in verzuim is

door REDACTIE CASSATIEBLOG 14-02-2020 HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:141 Er is pas sprake van een tekortkoming wegens niet tijdig presteren (ervan uitgaande dat nakoming nog mogelijk is), indien de schuldenaar in verzuim is. Nu de afgesproken leveringstermijn van 31 december 2011 niet als fatale termijn (als bedoeld in art. 6:83, aanhef en onder a, BW) kon worden aangemerkt en […] »»
Cassatieblog

Arbeidsovereenkomst kan (buitengerechtelijk) worden vernietigd wegens bedrog

door REDACTIE CASSATIEBLOG 11-02-2020 HR 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:213 Indien een werknemer een werkgever ertoe beweegt een arbeidsovereenkomst tot stand te doen komen door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat hij verplicht was mede te delen of door een andere kunstgreep, is bedrog aanwezig en kan de werkgever zich beroepen […] »»
Cassatieblog

Noopt uitleg van de overeenkomst tot verplichting tot betaling van periodieke aansluitkosten?

door REDACTIE CASSATIEBLOG 10-02-2020 HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:144 In dit arrest heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag of de overeenkomst die partijen hebben gesloten een grondslag biedt voor de verplichting om zogenoemde periodieke aansluitkosten te betalen en, indien dat niet zo is, of deze verplichting berust op ongerechtvaardigde verrijking of onrechtmatige daad. Feiten en achtergrond […] »»
Cassatieblog

Voorwaardelijk wrakingsverzoek is mogelijk, als de voorwaarde niet de wrakingsgrond is

door REDACTIE CASSATIEBLOG 06-02-2020 HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:155 Een rechterlijke beslissing kan als zodanig geen grond vormen voor wraking. Dat geldt zowel voor beslissingen in de hoofdzaak als voor daarmee verband houdende beslissingen van andere aard. Een wrakingsverzoek kan daarom niet met succes worden gedaan op de grond dat een door die rechter nog te nemen beslissing een […] »»