Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Overzicht recente prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

door REDACTIE CASSATIEBLOG 18-09-2019 Het overzicht van prejudiciële zaken vermeldt weer een aantal nieuwe civiele zaken waarin op grond van art. 392 Rv prejudiciële vragen aan de Hoge Raad zijn gesteld. De vragen zien op (1) ) overdracht van vorderingen door banken aan niet-bancaire kredietopkopers, (2) aansprakelijkheid ziekenhuis voor schade als gevolg van inbrengen gebrekkig PIP-implantaat (3) IPR van […] »»
Cassatieblog

Verzekerd belang en accresclausule bij brandschade

door REDACTIE CASSATIEBLOG 18-09-2019 HR 6 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1298 In dit arrest buigt de Hoge Raad zich over de vraag hoe het verzekerd belang moet worden beoordeeld ingeval er sprake is van een zogenaamde accresclausule. Voor een goed begrip van dit arrest is het van belang om te weten dat een accresclausule als doel heeft om de te lage […] »»
Cassatieblog

Het recht van partijen om in een comparitie stellingen toe te lichten ten overstaan van rechters of raadsheren die de beslissing zullen nemen

door REDACTIE CASSATIEBLOG 12-09-2019 HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1281 en HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1242 De Hoge Raad bevestigt de lijn zoals uiteengezet in HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076, (zie CB 2014-169) en HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3264 (zie CB 2018-13). Net als in die arresten overweegt de Hoge Raad ook nu in twee arresten dat indien een zaak […] »»
Cassatieblog

Betekenis van bepaling in algemeen verbindend verklaarde cao voor bewijslastverdeling

door REDACTIE CASSATIEBLOG 05-09-2019 HR 30 augustus 2019, ECLI:NL:HR:2019:1294 Uit een bepaling in een algemeen verbindend verklaarde cao kan een bewijslastverdeling voortvloeien. Achtergrond In deze zaak staat de vraag centraal welke betekenis een bepaling in een algemeen verbindend verklaarde cao voor de bewijslastverdeling heeft (art. 150 Rv). De werknemer, eiser tot cassatie, is ongeveer vier jaar werkzaam geweest voor […] »»
Cassatieblog

Het vervolg in de tutela-zaak (Spaanse curatele), bewijskracht akte van erfrecht

door REDACTIE CASSATIEBLOG 03-09-2019 HR 19 jul 2019 ECLI:NL:HR:2019:1239 Een in Spanje verleden authentieke akte heeft in Nederland in beginsel dezelfde bewijskracht als in Spanje. De echtheid van een dergelijke akte kan blijkens art. 59 lid 2 van de Europese Erfrechtverordening alleen worden aangevochten voor een gerecht van de lidstaat van herkomst. Het gaat om de voortzetting van de […] »»