Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Uitleg van een kwijtingsbeding

door REDACTIE CASSATIEBLOG 20-02-2020 HR 14 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:260 Gelet op de tekst van het kwijtingsbeding is ’s hofs oordeel dat de volledige kwijting van verhuurder ter zake van “al zijn verplichtingen ingevolge het Huurcontract” ook ziet op een op de wet gegronde vordering uit onverschuldigde betaling zonder nadere motivering onbegrijpelijk. Achtergrond van de zaak Een huurder vordert van […] »»
Life Sciences en Recht

Verzoek handhaving AVG bij AP afgewezen

door REDACTIE LIFE SCIENCES EN RECHT 20-02-2020 10 jan 2020, LS&R 1787; ECLI:NL:RBMNE:2020:74 (eiseres tegen Autoriteit Persoonsgegevens) Rechtbank Midden-Nederland 10 januari 2020, IT 3041, LS&R 1787; ECLI:NL:RBMNE:2020:74 (eiseres tegen Autoriteit Persoonsgegevens) Eiseres is een natuurlijk persoon die zich in het geding inzet voor bescherming van bijzondere persoonsgegevens en verweerder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Eiseres heeft verweerder verzocht om handhavend op te treden »»
Cassatieblog

Eiswijziging in hoger beroep volgens het Curaçaose procesrecht

door REDACTIE CASSATIEBLOG 19-02-2020 HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2009 Een eiswijziging in hoger beroep hoeft volgens het Curaçaose procesrecht niet te worden getoetst aan de tweeconclusieregel. Of een eiswijziging in hoger beroep volgens het Curaçaose procesrecht is toegestaan, moet worden getoetst aan de eisen van een goede procesorde en de (overige) daarvoor geldende wettelijke bepalingen. Achtergrond Deze Caribische zaak […] »»
Cassatieblog

Pensioenverevening, afstorting en peildatum commerciële waarde pensioenaanspraak

door REDACTIE CASSATIEBLOG 19-02-2020 14 februari 2020 ECLI:NL:HR:2020:276 De hoogte van de pensioenaanspraak, opgebouwd in eigen beheer van een door één van de ex-echtgenoten beheerste rechtspersoon, dient te worden bepaald naar de waarde daarvan op datum echtscheiding. De commerciële waarde van die aanspraak – het bedrag dat nodig is om de pensioenaanspraak bij een externe pensioenverzekeraar te verzekeren – […] »»
Cassatieblog

Pas sprake van tekortkoming wegens niet-tijdig presteren, indien schuldenaar in verzuim is

door REDACTIE CASSATIEBLOG 14-02-2020 HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:141 Er is pas sprake van een tekortkoming wegens niet tijdig presteren (ervan uitgaande dat nakoming nog mogelijk is), indien de schuldenaar in verzuim is. Nu de afgesproken leveringstermijn van 31 december 2011 niet als fatale termijn (als bedoeld in art. 6:83, aanhef en onder a, BW) kon worden aangemerkt en […] »»