Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Vaststelling prejudiciële vragen over auteursrechtinbreuk door platform voor Usenetdiensten

door REDACTIE CASSATIEBLOG 14-06-2019 HR 7 juni 2019 ECLI:NL:HR:2019:849 Dit arrest is een vervolg op het arrest van 5 april 2019, ECLI:NL:2019:503 (Brein/NSE)  waarin de Hoge Raad vier prejudiciële vragen wil stellen aan het HvJEU over mogelijke auteursrechtinbreuk door een Usenetaanbieder. Het arrest van 5 april 2019 is uitgebreid besproken in CB 2019 – 53. Partijen hebben hun commentaar […] »»
Cassatieblog

Negatieve verklaring voor recht; daarvoor vereist belang en stelplicht en bewijslast

door REDACTIE CASSATIEBLOG 13-06-2019 HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:590 (i) In het vereiste van voldoende belang bij een verklaring voor recht als bedoeld in art. 3:303 BW ligt besloten dat het belang bij het instellen van een vordering evenredig moet zijn aan het belang van de wederpartij en dat van een behoorlijke rechtspleging. Dat voldoende belang bestaat bij een […] »»
Cassatieblog

Overdrachtsregeling Conservatrix blijft in stand

door REDACTIE CASSATIEBLOG 06-06-2019 HR 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:746 (Conservatrix Groep/De Nederlandsche Bank c.s.) Overdracht van aandelen in verzekeraar Conservatrix op grond van door DNB opgesteld overdrachtsplan. Uit de motivering van de beslissing van de rechtbank blijkt dat zij de oordelen van DNB en de daartegen door Conservatrix Groep aangevoerde argumenten inhoudelijk heeft onderzocht en daarbij niet terughoudender is […] »»
Cassatieblog

Wet Bopz: veiligheid van de psychiater; verlening machtiging onder opschortende voorwaarde steeds mogelijk in geval van strafrechtelijke detentie

door REDACTIE CASSATIEBLOG 06-06-2019 HR:24 mei 2019 ECLI:NL:HR:2019:814 Het is aan de onderzoekend psychiater om aan de hand van de over betrokkene bekende gegevens te beoordelen of het meebrengen of toelaten van beveiliging noodzakelijk is. Het verlenen van een rechterlijke machtiging onder een opschortende voorwaarde van beëindiging van een strafrechtelijke maatregel is toelaatbaar in alle gevallen waarin de betrokkene […] »»
Cassatieblog

Aansprakelijkheid van een (Arubaans) accountantskantoor jegens derden

door REDACTIE CASSATIEBLOG 04-06-2019 HR 17 mei 2019 ECLI:NL:HR:2019:744 Een accountantskantoor dient bij het uitvoeren van werkzaamheden de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen. Die in acht te nemen zorgvuldigheid wordt mede bepaald door de gedrags- en beroepsregels voor accountants. Dat de Nederlandse gedrags- en beroepsregels formeel niet in Aruba gelden, betekent niet dat die […] »»