Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Bepaling waarde van appartementsrecht bij opzegging erfpacht

door REDACTIE CASSATIEBLOG 17-10-2019 HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1578 (VvE/Gemeente Bloemendaal). Bij ernstig tekortschieten van de erfpachter kan de eigenaar de erfpacht opzeggen. In dat geval heeft de erfpachter wel recht op een vergoeding van de waarde van het zakelijk recht, met aftrek van wat de eigenaar nog te vorderen heeft. Wanneer het erfpachtrecht in appartementsrechten is gesplitst, geldt […] »»
Cassatieblog

Incidentele vordering tot ontslag van instantie

door REDACTIE CASSATIEBLOG 17-10-2019 HR 4 oktober 2019 ECLI:NL:HR:2019:1527 Het enkele feit dat bij een verwerping van het cassatieberoep ook een andere dan de gefailleerde partij in de proceskosten zal worden veroordeeld, brengt niet mee dat de curatoren geen belang hebben bij hun incidentele vordering tot ontslag van instantie ex art. 27 lid 2 Fw. Dat belang is immers […] »»
Cassatieblog

Verzuim en redelijke termijn voor de nakoming

door REDACTIE CASSATIEBLOG 17-10-2019 HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1581 (i) Eerder gestelde termijnen en sommaties aan de schuldenaar kunnen ertoe leiden dat de bij ingebrekestelling gestelde termijn korter mag zijn dan wanneer de schuldenaar niet eerder een termijn was gesteld of gesommeerd. Dit geldt zelfs als die eerdere termijnen geen fataal karakter hadden en de eerdere sommaties niet aan […] »»
Cassatieblog

Stuitingshandeling en eerdere correspondentie tussen partijen

door REDACTIE CASSATIEBLOG 14-10-2019 HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1489 De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis kan onder meer worden gestuit door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Bij de beoordeling of de mededeling aan de in art. 3:317 lid 1 BW gestelde eisen voldoet, dient niet alleen te […] »»
Cassatieblog

Wet Bopz: opnieuw horen van betrokkene na aanhouding behandeling ter zitting

door REDACTIE CASSATIEBLOG 11-10-2019 11 oktober 2018  ECLI:NL:HR:2019:1562 De Hoge Raad bevestigt de eerdere jurisprudentie over de hoorplicht van de rechter. Bij het verlenen van een voorlopige machtiging in het kader van de Wet Bopz dient de betrokkene door de rechtbank gehoord te worden, ook als er sprake is van een voortzetting van een mondelinge behandeling. In deze Bopz-zaak […] »»