Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Wet Bopz: na cassatie ex tunc; algemeen: van enkelvoudige naar meervoudige kamer

door REDACTIE CASSATIEBLOG 15-07-2019 HR 12 juli ECLI:NL:HR:2019:1202 Indien een enkelvoudige kamer het voornemen heeft de zaak na de mondelinge behandeling voor de beslissing te verwijzen naar een meervoudige kamer, kan zij dit al bij de behandeling aan partijen meedelen en kan zij erop wijzen dat, in het geval van die verwijzing, partijen kunnen verzoeken om (hernieuwde) behandeling door […] »»
Cassatieblog

Wet Bopz: termijnen na cassatie en verwijzing; deskundigenonderzoek

door REDACTIE CASSATIEBLOG 15-07-2019 HR 28 juni 2019 ECLI:NL:HR:2019:1054 In beginsel moet binnen vier weken na de uitspraak van de Hoge Raad een mondelinge behandeling plaatsvinden, en de rechtbank moet in beginsel binnen vier weken na die mondelinge behandeling beslissen op het verzoek van de officier van justitie, dan wel de zaak aanhouden met het oog op een nader […] »»
Cassatieblog

Hoge Raad geeft duidelijkheid over aanvangstermijn uit artikel 5:130 lid 2 BW

door REDACTIE CASSATIEBLOG 15-07-2019 HR 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1022 Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat een verzoek tot vernietiging van een besluit van een VvE binnen een maand moet worden gedaan ná de dag waarop verzoeker van het besluit kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen. In deze zaak heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de […] »»
Cassatieblog

Eisvermindering in zaken met verplichte procesvertegenwoordiging kan niet besloten liggen in een verklaring ter comparitie

door REDACTIE CASSATIEBLOG 11-07-2019 HR 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:997 Vermindering van de eis in zaken met verplichte procesvertegenwoordiging kan niet besloten liggen in een verklaring van een procespartij ter comparitie, maar dient plaats te vinden bij conclusie of akte, welke akte ook daarin kan bestaan dat de procesvertegenwoordiger ter comparitie mondeling akte verzoekt van een vermindering van eis. Indien […] »»
Cassatieblog

Heeft de werkgever serieus en reëel gelegenheid tot verbetering van het functioneren van de werknemer geboden?

door REDACTIE CASSATIEBLOG 08-07-2019 HR 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:933 Gelet op de ingrijpende gevolgen die een ontbinding op grond van disfunctioneren voor een werknemer kan hebben, moet worden aangenomen, mede gelet op de eisen van goed werkgeverschap, dat de werkgever aan de werknemer serieus en reëel gelegenheid tot verbetering moet hebben geboden. Het hangt van de omstandigheden van het […] »»