Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Geen informatieplicht bij uitlevering ter fine van executie van een straf

door REDACTIE CASSATIEBLOG 07-11-2019 HR 1 november 2019 ECLI:NL:HR:2019:1690 Volgens het HvJEU in de arresten Petruhhin en Pisciotti volgt uit de vrijheid van iedere burger van de Unie om op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven (art. 21 VWEU) en het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit (art. 18 VWEU) dat de aangezochte lidstaat […] »»
Cassatieblog

Wet Bopz: wraking van rechter die over machtiging tot voortzetting inbewaringstelling beslist

door REDACTIE CASSATIEBLOG 07-11-2019 ECLI:NL:HR:2019:1691 De regeling van wraking van rechters, neergelegd in de art. 36 – 39 Rv, is ook van toepassing op een machtigingsprocedure op de voet van de Wet Bopz. Indien in een procedure tot het verlenen van een machtiging uit hoofde van de Wet Bopz een wrakingsverzoek wordt gedaan, geldt als uitgangspunt dat de rechter […] »»
Cassatieblog

Afdoening van een vrijwaringsprocedure vóór de hoofdzaak en verzekeringsrechtelijke verjaringsperikelen

door REDACTIE CASSATIEBLOG 31-10-2019 HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1529 (Achmea Schadeverzekeringen N.V./A) (1) In het algemeen verdient het de voorkeur de hoofdzaak en de vrijwaringszaak gelijktijdig af te doen, en, indien dat niet mogelijk is, eerst de hoofdzaak af te doen (HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2388, CB 2017-183). In dit geval mocht het hof de vrijwaringszaak niet vóór de […] »»
Cassatieblog

Dwangsommen die zien op een situatie in het verleden

door REDACTIE CASSATIEBLOG 30-10-2019 HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1530 In dit arrest beslist de Hoge Raad, samengevat, dat: (i) indien de rechter in eerste aanleg een dwangsom heeft opgelegd, en de appelrechter de hoofdveroordeling geheel of gedeeltelijk in stand laat, hij dat kan doen onder vermindering, vermeerdering of volledige afwijzing van de in eerste aanleg opgelegde dwangsom. (ii) indien […] »»
Cassatieblog

Scheiding kerk en staat en arbeidsrecht

door REDACTIE CASSATIEBLOG 28-10-2019 HR 4 oktober 2019 ECLI:NL:HR:2019:1531 Een Kerkgenootschap mag de rechtsverhouding tot een geestelijk ambtsdrager in beginsel in zijn statuut naar eigen inzicht vormgeven. Daarbij is afwijking van een wettelijk arbeidsrecht mogelijk tenzij dat recht een zodanig fundamenteel belang beschermt dat afwijking in het concrete geval niet kan worden aanvaard. De Nederlands Gereformeerde Kerk Hattem heeft […] »»