Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Terugbetaling te hoog voorschot in onteigeningszaken

door REDACTIE CASSATIEBLOG 09-07-2020 HR 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1226 (Eisers/Heerlen) Als in onteigeningszaken de schadeloosstelling lager uitvalt dan het voorschot dat een partij heeft ontvangen, veroordeelt de onteigeningsrechter die partij ambtshalve tot terugbetaling van het te veel ontvangen bedrag. De onteigeningsrechter kan die veroordeling uitvoerbaar bij voorraad verklaren en een terugbetalingstermijn bepalen waarna de wettelijke rente is verschuldigd. Ook […] »»
Cassatieblog

Erfolgsort bij Peeters/Gatzen-vordering

door REDACTIE CASSATIEBLOG 09-07-2020 HR 3 juli 2020 ECLI:NL:HR:2020:1223 Eerder oordeelde het HvJEU dat de Peeters/Gatzen-vordering onder het bereik van Brussel I-bis valt. De Hoge Raad beoordeelt in dit arrest waar de plaats is waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan (artikel 5, aanhef en onder 3, Brussel I-bis). Meer in het bijzonder beoordeelt de Hoge Raad wat het […] »»
Cassatieblog

Procesreglement bevat geen fatale termijn voor het instellen van incidenteel cassatieberoep

door REDACTIE CASSATIEBLOG 09-07-2020 HR 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1224 Het Procesreglement van de Hoge Raad bevat geen fatale termijn voor het instellen van incidenteel cassatieberoep. Het niet in acht nemen van de in het Procesreglement genoemde termijn vormt wel een belangrijke aanwijzing dat het instellen van incidenteel cassatieberoep in strijd is met de eisen van de goede procesorde. Op […] »»
Cassatieblog

Aansprakelijkheid voor uiten beschuldigingen tegen rechter

door REDACTIE CASSATIEBLOG 09-07-2020 HR 10 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1046 Een oud-medewerkster van de rechtbank Den Haag heeft onrechtmatig gehandeld door een anonieme brief te sturen aan een journalist van de Nieuwe Revu, waarin zij ernstige beschuldigingen uitte tegen een oud-rechter. Zij was echter niet gehouden om haar verklaring tijdens het getuigenverhoor met bewijs te staven of zich voorafgaand aan […] »»
Cassatieblog

Omleiden geldbedrag onrechtmatig van beoogd curator, tevens advocaat, maar niet van stichting derdengelden

door REDACTIE CASSATIEBLOG 07-07-2020 HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1078 (i) Het verweer dat het hof ten onrechte causaal verband heeft aangenomen tussen het niet doorstorten van een bedrag op of na 18 december 2012 naar de rekening van G bij de bank en de schade van de bank kan niet voor het eerst in cassatie worden gevoerd; (ii) Op […] »»