Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Betekening oproepingsbericht na uiterste verschijndatum kan ook nog

door REDACTIE CASSATIEBLOG 22-08-2019 HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1283 Overschrijding van de tweewekentermijn van art. 112 lid 1 Rv is geen beletsel voor verstekverlening, mits de eiser – op eigen initiatief of, in voorkomend geval, op bevel van de rechter – bij de betekening van het exploot aan de verweerder een nieuwe uiterste verschijndatum aanzegt die de verweerder alsnog […] »»
Cassatieblog

Nieuwe advocaat-generaal en drie nieuwe raadsheren in de Hoge Raad

door REDACTIE CASSATIEBLOG 22-08-2019 Mr. B.F. (Bastiaan) Assink wordt per 1 september 2019 benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad in civiele zaken. Hij gaat zich bezig houden met het hele domein van het civiele recht, met name de onderdelen ondernemings- en rechtspersonenrecht. Hij wordt de opvolger van Mr. L. Timmerman die met ingang van 1 mei jl. advocaat-generaal […] »»
Cassatieblog

Wet Bopz: een tuinpas met gevolgen, over huisregels en individuele beperkingen

door REDACTIE CASSATIEBLOG 16-08-2019 HR 19 juli 2019 ECLI:NL:HR:2019:1282 De mondeling meegedeelde algemene beperking van het recht op toegang tot de binnentuin komt niet voor in de schriftelijk vastgelegde huisregels van het ziekenhuis; daarom kan deze beperking niet worden gelijkgesteld met een huisregel in de zin van art. 37 Wet Bopz. Het juridisch kader Uit art. 37 Wet Bopz […] »»
Cassatieblog

Rechtsmiddel tegen de verbetering van een kennelijke fout in een uitspraak

door REDACTIE CASSATIEBLOG 12-08-2019 HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1279 Tegen de verbetering van een kennelijke fout in een uitspraak staat op grond van artikel 31 lid 4 Rv geen voorziening open. Een cassatieberoep tegen een verbeteringsbeschikking is desondanks ontvankelijk als wordt aangevoerd dat de rechter buiten het toepassingsgebied van art. 31 Rv is getreden. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als […] »»
Cassatieblog

Werkgever mag eigen personeel inzetten om werkzaamheden van stakend personeel over te nemen

door REDACTIE CASSATIEBLOG 02-08-2019 HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1245 Een werkgever mag eigen personeel inzetten om de werkzaamheden van stakend personeel over te nemen, zelfs als de werknemers die worden ingezet betere arbeidsvoorwaarden hebben en buiten het conflict staan en daarbij geen belang hebben. De werkgever handelt alsdan niet in strijd met het onderkruipersverbod en in beginsel evenmin onrechtmatig […] »»