Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Wvggz: zorgmachtiging kan ambulante zorg en opneming in accommodatie bevatten

door REDACTIE CASSATIEBLOG 25-09-2020 HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1508 De Hoge Raad maakt met een betrekkelijk korte en heldere beschikking een einde aan discussie over de mogelijkheid om in een zorgmachtiging ook te voorzien in de mogelijkheid tot het opnemen in een accommodatie, een psychiatrisch ziekenhuis, als ambulante zorg niet meer volstaat; die mogelijkheid bestaat. De Hoge Raad beslist […] »»
Cassatieblog

Digitaal procederen bij Hoge Raad verplicht voor beroepsmatig optredende rechtsbijstandverlener

door REDACTIE CASSATIEBLOG 21-09-2020 Hoge Raad 18 september 2020 ECLI:NL:HR:2020:1418 Art. 1 van het Besluit van 6 maart 2019, Staatsblad 2020, 99, Inwerkingtredingsbesluit digitaal procederen in bestuursrechtelijke cassatieprocedures) brengt mee dat een beroepsmatig optredende rechtsbijstandverlener verplicht is digitaal te procederen in die gevallen waarin het beroep in cassatie is gericht tegen een uitspraak die op of na 15 april […] »»
Cassatieblog

Wetenschap van bestuurder geldt als wetenschap van rechtspersoon

door REDACTIE CASSATIEBLOG 17-09-2020 HR 11 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1413 In beginsel brengt de aard van de functie van bestuurder van een rechtspersoon mee dat zijn wetenschap in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als wetenschap van de rechtspersoon. Dit kan echter onder bijzondere omstandigheden anders zijn. Achtergrond van de zaak Twee bestuurders en een commissaris van HDI, een verzekeraar […] »»
Cassatieblog

De beslissing in een eerste schadestaatprocedure heeft gezag van gewijsde in een opvolgende schadestaatprocedure

door REDACTIE CASSATIEBLOG 17-09-2020 HR 11 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1412 Een schadestaatprocedure is ten opzichte van een eerdere schadestaatprocedure tussen dezelfde partijen ‘een ander geding’ in de zin van art. 236 Rv. Daarom komt aan een beslissing over de rechtsbetrekking in geschil in een onherroepelijk vonnis in een schadestaatprocedure gezag van gewijsde toe in een volgende schadestaatprocedure tussen dezelfde partijen.  […] »»
Cassatieblog

Wet zorg en dwang; gelijkgestelde aandoeningen – anticipatie op Besluit

door REDACTIE CASSATIEBLOG 03-09-2020 HR 17 juli 2020 ECLI:NL:HR:2020:1289 Het stond de rechtbank vrij te anticiperen op de aangekondigde gelijkstelling van (onder meer) het syndroom van Korsakov met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap als bedoeld art. 1 lid 4 Wet zorg en dwang (Wzd), en een machtiging tot voortgezet verblijf op grond van de Wzd te verlenen. Betrokkene […] »»