Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Wet Bopz: opnieuw horen van betrokkene na aanhouding behandeling ter zitting

door REDACTIE CASSATIEBLOG 11-10-2019 11 oktober 2018  ECLI:NL:HR:2019:1562 De Hoge Raad bevestigt de eerdere jurisprudentie over de hoorplicht van de rechter. Bij het verlenen van een voorlopige machtiging in het kader van de Wet Bopz dient de betrokkene door de rechtbank gehoord te worden, ook als er sprake is van een voortzetting van een mondelinge behandeling. In deze Bopz-zaak […] »»
Cassatieblog

Is een (tussen)arrest dat is uitgesproken op naam van een raadsheer die is gedefungeerd rechtsgeldig gewezen?

door REDACTIE CASSATIEBLOG 10-10-2019 HR 20 september 2019 ECLI:NL:HR:2019:1408 In deze zaak draait het om de vraag of een (tussen)arrest dat is uitgesproken op naam van een raadsheer die op dat moment al was gedefungeerd rechtsgeldig is gewezen. Hoofdregel is dat een vonnis, beschikking of arrest is gewezen als alle rechters die over de zaak oordelen de volledige tekst […] »»
Cassatieblog

Huwelijkse voorwaarden en onderhandse ‘potovereenkomst’ 

door REDACTIE CASSATIEBLOG 10-10-2019 HR 30 augustus 2019     ECLI:NL:HR:2019:1292 Verhouding tussen periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden en een na datum huwelijk onderhands gesloten ‘potovereenkomst’. Oordeel hof dat onderhandse ‘potovereenkomst’ als zodanig geldig is onvoldoende gemotiveerd in het licht van stellingname man in appel. In deze zaak gaat het (onder meer) om de verhouding tussen de inhoud van huwelijkse voorwaarden, […] »»
Cassatieblog

Maatstaf persoonlijke aansprakelijkheid stille bewindvoerder/beoogd curator in de pre-pack-procedure, de Maclou-norm

door REDACTIE CASSATIEBLOG 08-10-2019 HR 4 oktober 2019 ECLI:NL:HR:2019:1492 De beoordeling van de persoonlijke aansprakelijkheid van de in art. 68 e.v. Fw bedoelde curator dient steeds te geschieden aan de hand van de Maclou-norm, ook indien hij voorafgaand aan de faillietverklaring als beoogd curator van de schuldenaar is opgetreden. Bij de toepassing van de Maclou-norm komt, in voorkomend geval, […] »»
Cassatieblog

Verbod rookruimtes in cafés

door REDACTIE CASSATIEBLOG 08-10-2019 HR 27 september 2019 ECLI:NL:HR:2019:1449 De Hoge Raad heeft met onmiddellijke ingang rookruimtes in cafés verboden door een uitzondering op het verbod op roken in overdekte openbare plaatsen in art. 6.2 sub b Tabaks- en rookwarenbesluit (gebaseerd op art. 10 lid 2 Tabaks- en rookwarenwet) onverbindend te achten. De anti-rookvereniging Clean Air Nederland (CAN) had […] »»