Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Burgerlijke rechter enkel gebonden aan oordeel bestuursrechter over rechtmatigheid besluit en niet aan inhoudelijke overwegingen

door REDACTIE CASSATIEBLOG 22-05-2019 HR 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:738 Indien de bestuursrechter uitspraak heeft gedaan over een besluit waarvan beroep bij hem openstaat, is de burgerlijke rechter gebonden aan het oordeel van de bestuursrechter over de rechtmatigheid van dat besluit. De burgerlijke rechter is bij de beoordeling van een geschilpunt dat niet de geldigheid van het besluit betreft niet […] »»
Cassatieblog

De vermogensrechtelijke verhouding tussen informeel samenlevenden

door REDACTIE CASSATIEBLOG 17-05-2019 HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:707 De vermogensrechtelijke verhouding tussen informeel samenlevenden wordt niet bepaald door de regels die in de titels 6-8 van Boek 1 BW voor echtgenoten en geregistreerde partners zijn opgenomen en deze regels lenen zich ook niet voor overeenkomstige toepassing op de verhouding tussen informeel samenlevenden. In een dergelijke verhouding moet aan […] »»
Cassatieblog

Wederpartij kan niet om aanvulling ex artikel 32 Rv verzoeken

door REDACTIE CASSATIEBLOG 15-05-2019 HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:699 Indien de rechter heeft verzuimd te beslissen over een onderdeel van het gevorderde of het verzochte, kan op grond van artikel 32 lid 1 Rv worden verzocht om aanvulling van het vonnis, arrest of beschikking. Deze mogelijkheid staat uitsluitend ten dienste van de partij die de vordering heeft ingesteld of […] »»
Cassatieblog

Vordering betreffende zakelijk recht in de zin van art. 24 lid 1 Brussel-I-bis

door REDACTIE CASSATIEBLOG 14-05-2019 HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:668  Voor toepassing van art. 24, aanhef en onder 1, Verordening Brussel I-bis is niet voldoende dat de vordering verband houdt met een zakelijk recht, maar is vereist dat de vordering is gebaseerd op een zakelijk recht en niet op een persoonlijk recht. In deze kortgedingzaak gaat het om de vraag […] »»
Cassatieblog

Moment van ontbinding huwelijksgemeenschap bepalend voor toepasselijkheid beperking gemeenschap van goederen

door REDACTIE CASSATIEBLOG 03-05-2019 HR 19 april 2019 ECLI:NL:HR:2019:636 De datum van ontbinding van de huwelijksgemeenschap is beslissend voor het antwoord op de vraag of toepassing moet worden gegeven aan art. 1:100 lid 2 (nieuw) BW  bij vaststellen draagplicht echtgenoot voor de schulden van de andere echtgenoot en niet de datum van de verdeling van de gemeenschap. In de […] »»