Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

De Clercq

Stoppen met onderhandelen – wat mag wel en wat mag niet?

door JAN-WILLEM KOLENBRANDER 08-12-2016 Stoppen met onderhandelen – wat mag wel en wat mag niet?Voordat partijen een overeenkomst met elkaar sluiten, zullen ze doorgaans eerst overleg met elkaar willen voeren en onderhandelen over de voorwaarden van de overeenkomst. Zo ook in het geval van een franchiseovereenkomst. Hoewel de onderhandelingsruimte, die een individuele (kandidaat-)franchisenemer heeft om te onderhandelen met de franchisegever over het algemeen beperkt is in het geval v »»
De Clercq

De Nederlandse Franchise Code wordt wet – tien belangrijke aandachtspunten

door JAN-WILLEM KOLENBRANDER 02-12-2016 Recent heeft Minister Kamp van Economische Zaken aangegeven dat hij voornemens is de Nederlandse Franchise Code (NFC) een wettelijke basis te geven in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Daardoor zal de NFC veranderen van een niet-afdwingbare branche code naar een rechtens afdwingbare regeling. Klik hier om de tekst van de NFC te raadplegen. Dit artikel bespreekt tien belangrijke aandachtspunten waar franchisegevers en franchisenemers rekening mee »»
De Clercq

Toch franchise wetgeving, aldus minister Kamp

door JAN-WILLEM KOLENBRANDER 29-11-2016 Mede naar aanleiding van het artikel ‘Franchising: waarom het eigenlijk best een goed idee is om van de franchiseovereenkomst een benoemde overeenkomst te maken’ (klik hier) heeft de Tweede Kamer vragen gesteld aan de Minister over franchisewetgeving (klik hier). Onlangs heeft minister Kamp in dat kader aangekondigd een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen teneinde de Nederlandse Franchisecode te voorzien van een wettelijke basis in Boek »»
De Clercq

Franchise: eerlijk zullen we (niet) alles delen!

door JAN-WILLEM KOLENBRANDER 24-11-2016 Onlangs is door de rechtbank Noord-Holland een eindoordeel geveld in de langslepende rechtszaak die aanhangig was gemaakt door 242 franchisenemers van Albert Heijn tegen hun franchisegever. Aldus de franchisenemers zou de franchisegever onder andere bepaalde inkoopvoordelen, winsten en bonussen niet eerlijk met hen delen. In het 70 pagina’s tellende vonnis (ECLI:NL:RBNHO:2016:9360 – klik hier voor het vonnis) verwerpt de rechtbank deze en andere »»
De Clercq

Franchisegever moet het boetekleed aantrekken!

door JAN-WILLEM KOLENBRANDER 16-11-2016 Boetebedingen komen vaak voor in franchiseovereenkomsten. Het betreft een contractueel beding in een franchiseovereenkomst dat bepaalt dat er een geldboete verschuldigd is als één van partijen zijn verplichtingen uit hoofde van de franchiseovereenkomst niet deugdelijk nakomt. Vaak is afgesproken dat er een boete verschuldigd is voor elke dag dat een bepaalde verplichting niet wordt nagekomen. Zie ook deze eerdere blog over boetebedingen. Hela! H »»