Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

De Clercq

Wel of geen wettelijke handelsrente, that's the question

door PER VAN DER KOOI 29-11-2016

mvb2012-01-30-1057In het magazine BFBN Actueel (nummer 106) het verenigingsblad voor de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland is een artikel van mij gepubliceerd.

Het artikel kunt u hier lezen.

»»
De Clercq

Verrekening van schade door sturen WhatsApp berichten onder werktijd met loonvordering

door MARLOES NOORDAM 28-11-2016 Tegenwoordig maken veel werknemers gebruik van een zakelijke mobiele telefoon. Helder beleid waarin privégebruik van deze telefoon tot een minimum wordt beperkt is van groot belang. Uit de volgende situatie blijkt echter dat daarnaast privégebruik van zakelijke mobiele telefoons kan resulteren in het ‘ten onrechte’ ontvangen van loon. De werknemer heeft na beëindiging van zijn dienstverband een loonvordering ingesteld wegens niet genoten verlofu »»
De Clercq

Rente en verzuim

door PER VAN DER KOOI 25-11-2016

mvb2012-01-30-1057In het magazine BFBN Actueel (nummer 107) het verenigingsblad voor de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland is een artikel van mij gepubliceerd.

Het artikel kunt u hier lezen.

»»
De Clercq

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vereist een concrete toelichting op de bedrijfsbelangen van werkgever

door MARLOES NOORDAM 02-08-2016 Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt niet snel aangenomen dat een werkgever een zwaarwegend belang heeft bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Er moet sprake zijn van een werknemer die specifieke werkzaamheden verricht of in een specifieke functie werkzaam is. Per geval vergt dit een specifieke afweging en motivering. Dat het dus een zware toets betreft, kwam ook naar voren in een uitspraak va »»
De Clercq

Wet doorstroming huurmarkt 2015 maakt tijdelijke huurovereenkomsten mogelijk

door MARLOES NOORDAM 24-06-2016 De (nieuwe) Wet doorstroming huurmarkt 2015 zal op 1 juli 2016 in werking treden. Door deze nieuwe wet worden de mogelijkheden van tijdelijke verhuur in vergaande mate uitgebreid. Doel van de wet is bevordering van de flexibiliteit op de huurmarkt en verbetering van de prijs-kwaliteitsverhouding. Een en ander voor een betere doorstroming en ter bestrijding van scheefheid op de huurmarkt. Een positieve ontwikkeling is dat met invoering van deze »»