Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Dirkzwager Partner in kennis

De val van een paard; eigen schuld (artikel 6:101 BW) en risico-aansprakelijkheid (artikel 6:179 en 6:181 BW)

door RENÉ WILDENBURG 31-07-2014 Dieren hebben regelmatig hun rol in het aansprakelijkheidsrecht. De uitspraken van de Hoge Raad inzake de Meppelse Ree en Zeug Geel 113 zijn klassiekers in het aansprakelijkheidsrecht. Onlangs mocht het Hof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Leeuwarden) zich weer eens buigen over een kwestie waarin een vrouw tijdens een paardrijles van het paard van de manege viel (ECLI: NL: GH ARL: 2014:5670). Het hof oordeelde dat de bezitter van het paard (de m »»
Dirkzwager Partner in kennis

Aansprakelijkheid jeugdigen onder veertien jaar

door CAS JACOBS 30-07-2014 Met betrekking tot aansprakelijkheid voor schade die is toegebracht door kinderen is in (artikel 6:164) het huidige BW bepaald dat gedragingen van een kind dat de leeftijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt, niet aan dat kind als een onrechtmatige daad kunnen worden toegerekend. De eigen aansprakelijkheid van kinderen jonger dan veertien uit hoofde van onrechtmatige daad is derhalve uitgesloten. Onder het oude recht ontbrak een dergelijke »»
Dirkzwager Partner in kennis

Werkgever niet aansprakelijk voor struikelen docent over scheerlijn van een tent tijdens introductiekamp

door MAUD VAN LENT 28-07-2014 Inleiding Het vallen over de scheerlijn door een docente tijdens een introductiekamp dat is georganiseerd door haar werkgever (het ROC) komt niet door een schending van de zorgplicht van de werkgever, zo oordeelt het hof ’s-Hertogenbosch in haar uitspraak van 22 juli 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:2208) Het hof bevestigt hiermee de uitspraak van de rechtbank Breda van 4 april 2012 (ECLI:NL:RBBRE:2012:BW4044) in deze zaak. Feiten en omstandigheden Tijde »»
Dirkzwager Partner in kennis

Verwachting van verzekerde dat verzekeraar dekking zou verlenen is onterecht

door SANNE RUTTEN 28-07-2014 Verzekerde is van oordeel dat, gelet op een telefonische mededeling van zijn verzekeraar , de schade die hij heeft geleden vergoed dient te worden.  Verzekerde heeft bij verzekeraar een opstalverzekering afgesloten destijds. Verzekeraar is het niet eens met het standpunt van verzekerde. Verzekerde heeft zich daarom genoodzaakt gezien een procedure bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (hierna: ‘de Geschillencommissie’) aanhangig t »»
Dirkzwager Partner in kennis

Discussie in juridische wetenschap medebepalend voor de hoogte van het smartengeld

door SANNE RUTTEN 25-07-2014 Het lijkt erop dat de discussie in de wetenschap steeds meer een rol gaat spelen bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld. In een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant wordt wederom gewezen op de discussie die in de wetenschap wordt gevoerd over de hoogte van het smartengeld in Nederland. Feiten & omstandigheden Tijdens een galblaasoperatie wordt bij verzoekster een medische fout gemaakt. Als gevolg hiervan ondervindt zij nog »»