Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Dirkzwager Partner in kennis

Overdrachtsbelasting ter zake van exploitatie van onroerend goed

door ANOUK BISSELING 22-07-2014 Ingevolge artikel 2 van de wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: Wbr) is overdrachtsbelasting verschuldigd ter zake van in Nederland gelegen onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen. Artikel 4 Wbr voegt hieraan toe dat voor aandelen in een lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal ook overdrachtsbelasting verschuldigd is indien de bezittingen van dit lichaam grotendeels bestaan uit onroerende zaken en deze onroerende »»
Dirkzwager Partner in kennis

Voorlopig energielabel voor huiseigenaren in januari 2015

door ANOUK BISSELING 22-07-2014 Per 1 januari 2015 zal de huiseigenaar die nog geen energielabel heeft er ook aan moeten geloven. Begin januari van komend jaar zal een huiseigenaar een brief ontvangen waarin hij op de hoogte wordt gebracht over een voorlopig energielabel die hij krijgt toebedeeld. Dit energielabel zal definitief moeten zijn op het moment dat de woning wordt verkocht of verhuurd. Dit meldt minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst in een brief aan de Tweede K »»
Dirkzwager Partner in kennis

Beheersverordening en overgangsrecht

door KRISTY TILLEMAN 17-07-2014 In een beheersverordening hoeft geen overgangsrecht te worden gemaakt voor illegaal gebruik. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State komt tot deze conclusie in de uitspraak van 21 mei 2014. Wat is een beheersverordening? Een beheersverordening is een alternatief instrument voor een bestemmingsplan. Als voor (delen van) het grondgebied van de gemeente eigenlijk een nieuw bestemmingsplan is vereist, maar geen ruimtelijke ontwikkeling »»
Dirkzwager Partner in kennis

ProRail valt niet onder Wet openbaarheid van bestuur

door MAARTEN BANEKE 15-07-2014 ProRail B.V. valt niet onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur. Dat heeft de Raad van State beslist in zijn uitspraak van 14 mei 2014. Deze belangrijk uitspraak zal richtinggevend zijn voor het antwoord op de vraag wanneer private bedrijven of andere instellingen waarin de overheid op een of andere manier zeggenschap heeft documenten moeten afgegeven wanneer iemand die met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur opvraagt. ProRa »»
Dirkzwager Partner in kennis

Kredietcrisis als onvoorziene omstandigheid

door MARIËLLA WENSINK 25-06-2014 Op 4 april 2014 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland in een kort geding procedure geoordeeld dat de economische crisis kan worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid die een wijziging van een overeenkomst rechtvaardigt. Een opvallende uitspraak aangezien de vaste lijn in de jurisprudentie is dat de kredietcrisis tot het ondernemersrisico behoort. De zaak Medio 2006 heeft de gemeente Marum met projectontwikkelaar »»