Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Verzuim datum te bepalen voor deponering deskundigenrapport leidt niet tot nietigheid onteigeningsvonnis

door RUBEN WIEGERINK 17-04-2014 HR 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:897 (X c.s./gemeente Terneuzen) Als in een onteigeningsprocedure een vervroegde descente heeft plaatsgevonden, moet de rechtbank in haar onteigeningsvonnis de datum vaststellen waarop het deskundigenrapport zal worden gedeponeerd (art. 54j lid 2 Onteigeningswet (Ow)). Niet-inachtneming van dit voorschrift leidt echter niet tot nietigheid van het vonnis. Deze zaak betreft de onteigening van een perceelsgedeelte in »»
Cassatieblog

Schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn slechts in afzonderlijke procedure

door RUBEN WIEGERINK 02-04-2014 HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:736 (X/Gemeente De Bilt) (1) Een vordering tot vergoeding van immateriële schade wegens een onredelijk lange duur van een civiele procedure moet worden ingesteld in een afzonderlijke procedure tegen de Staat. Voor de hoogte van de vergoeding wordt in beginsel aangesloten bij de richtlijnen die daarvoor in het bestuursrecht ontwikkeld zijn (vgl. ABRvS 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:188). (2) Bij de opheffing va »»
Cassatieblog

Ontvanger kan schade verhalen na verjaring recht op dwanginvordering belastingschulden

door NICOLINE BERGMAN 25-02-2014 HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:397 (Eiser/Ontvanger) De Ontvanger kan langs privaatrechtelijke weg schade verhalen nadat het recht op dwanginvordering van de belastingschulden is verjaard. Een eventuele verjaring van belastingaanslagen staat er niet aan in de weg dat de Ontvanger op deze aanslagen gebaseerde bedragen op de grondslag van onrechtmatige daad als schadevergoeding kan vorderen. Voor deze vordering tot vergoeding gelden de verjar »»
Cassatieblog

Onteigende kan verwachtingswaarde hebben, ook als het niet behoort tot een complex

door RUBEN WIEGERINK 20-02-2014 HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:326 (X/Provincie Zuid-Holland) De waarde van het onteigende wordt mede bepaald door een voldoende reële verwachting over een bestemmingswijziging van het onteigende. Die verwachting kan bestaan als er een verwachte bestemmingswijziging is van omringende of aanliggende gronden. Dit geldt volgens de Hoge Raad ook als het onteigende geen onderdeel uitmaakt van een complex waartoe mede de omringende of aanliggende »»
Cassatieblog

Onderscheid particulier en ondernemingsvermogen in schenk- en erfbelasting niet discriminerend

door NICOLINE BERGMAN 29-11-2013 HR 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1206; ECLI:NL:HR:2013:1209; ECLI:NL:HR:2013:1210; ECLI:NL:HR:2013:1211; ECLI:NL:HR:2013:1212 (belanghebbenden/Staatssecretaris van Financiën) De fiscale vrijstelling van schenk- en erfbelasting van ondernemingsvermogen is niet in strijd met het (verdragsrechtelijke) gelijkheidsbeginsel. De wetgever mag volgens de Hoge Raad onderscheid maken tussen het belasten van ondernemingsvermogen en het belasten van parti »»